Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), TikTok’a çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplaması gerekçesi ile 1 Milyon 750 Bin TL para cezası uyguladı.

Kurum, TikTok uygulamasının açık rıza metninde yer alan 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olmadığı, kişisel verilerin saklanması konusunda hukuka aykırılık bulunması ve güvenlik açığı gibi birçok nedenden dolayı resmen inceleme başlattığını açıkladı. 

TikTok

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Yapılan Açıklamaya Göre

“Uygulamaya yönelik Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşullarının incelenmesi neticesinde 2023/134 sayılı karar ile; Tiktok’un 2021 yılında Gizlilik Politikasında güncelleme getirdiği, güncelleme sonucunda 13 ve 15 yaş aralığında kullanıcı hesapları için varsayılan gizlilik ayarının ‘özel’ olarak değiştirildiği, bu sayede yalnızca kullanıcının onayladığı takipçilerin paylaştığı videoların görüntülenebileceği, videoları indirebilecek ve videolara yorum yapabilecek kişilerin sınırlandırıldığı belirtilmekle beraber güncelleme öncesine varsayılan olarak profillerin herkese açık şekilde görüntülenerek etkileşimde sınırlandırılma bulunmamasının, hassas yaş grubunda olan kullanıcıların verilerine erişilmesi kapsamında risk teşkil ettiği, ayrıca kullanıcılara ilişkin risklerin belirlenerek azaltılmasına dair yeterli tedbir alınmadığını gösterdiği, 

2021 yılı Ocak ayında Gizlilik Politikası güncellemesi öncesinde uygulama kullanıcısı 13 yaş altı çocukların kişisel bilgilerinin görüntülendiği ve uygun ebeveyn izni olmadan çocuklar hakkında veri topladığı, dolayısıyla uygulamayı kullanmış olan çocuklar üzerinde olumsuz sonuç doğma riskinin bulunduğu, 

Veri sorumluluğunun internet sitesinde yer alan Gizlilik Sözleşmesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan işleme şartına dayanılarak işlendiği hakkında net bilgi verilmediği, bu hususta veri sorumlusunca Kanun’un 4. maddesinde yer alan “belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme” ve “işledikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkelerine aykırı hareket edildiği,

TikTok hesabı oluşturulurken kullanıcıların hesap oluşturmaya devam etmeleri halinde Hizmet Koşulları ile Gizlilik Politikasını kabul etmiş sayılacakları belirtildiği, ancak Hizmet Koşulları kısmında onay alınırken ilgili metnin henüz Türkçe’ye tercüme edilmediği, bu sebeple kullanıcılara ilişkin kolay anlaşılır bir biçimde sunulmadığı ve kullanıcıların kullanım şartlarını tam olarak anlamadan kabul etmesinin ihtimal dahilinde olduğu, 

Platformda hesap oluştururken ya da hesap oluşturulup aktif olarak kullanırken açık rıza alınmasına ilişkin herhangi bir durum ile karşılaşılmasığı, TikTok’un Gizlilik Politikasının, esasen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için hazırlanmış bir metnin olduğu, ancak açık rıza metni yerine de kullanıldığı, dolayısıyla Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinin (f) bendine göre açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından açık rızanın aydınlatma yükümlülüğünden ayrı olarak yerine getirilmesi şartının sağlanmadığı,

Veri sorumlusu tarafından, profilleme amacıyla çerezler kullanılarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak ilgili kişilerden açık rıza alınmadığı, bu kapsamda yürütülen kişisel veri işleme faaliyetinin de hukuka uygun olmadığı anlaşıldığından Kanun’un 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almadığı tespit edilen veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 1.750.000 TL para cezası uygulanmasına

Ayrıca veri sorumlusunun; 

İlgili kişilerin doğru bilgilendirmesi adına Hizmet Koşullarının bir ay içerisinde Türkçeye çevrilmesi,

İlgili kişinin doğru bilgilendirilmesi için söz konusu Gizlilik Politikası metinlerinin üç ay içerisinde Kanuna uygun hale getirilmesi, 

Gizlilik Politikasının, aydınlatma metni yerine kullanıldığı ve geçerli bir aydınlatmanın unsurlarını taşımadığı anlaşıldığından, Kanun’un 10’uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun bir aydınlatma yapılması hususunda talimatlara yer verilmiştir.”

Cevap Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir