Yönetilen hizmetler terimi, bir işletmenin BT operasyonlarının tamamının veya belirli bölümlerinin yönetimini ifade eder. Yani bir işletmeye üçüncü bir tarafça sağlanan bir dizi BT hizmetine verilen isimdir. Üçüncü taraf BT uzmanlarıdır ve Yönetilen Hizmet Sağlayıcılar (veya kısaca MSP‘ler) olarak adlandırılır.

Yönetilen hizmetler, bir MSP’nin bir izleme ve sorun çözme sistemi uygulamasına izin verir. Talep edilmesi halinde, bir MSP, yönetimin yanı sıra BT altyapısını da kurar.

Peki yönetilen hizmetler neleri içerir?

Temel olarak, yönetilen hizmetler aşağıdaki hizmetleri içerir:

  • Hizmet Olarak Masaüstü – Desktop as a Service (DaaS)
  • Siber güvenlik hizmetleri veya yönetilen güvenlik
  • Ağ yönetimi
  • Kimlik ve Erişim Yönetimi – Identity and Access Management (IDAM)
  • Barındırma hizmetleri
  • Hizmet Olarak Donanım – Hardware as a Service

Bir işletme, BT kurulumunun belirli bölümlerini veya BT operasyonlarının tamamını dış kaynaktan temin etmeyi seçebilir. Bu tamamen işletmeye, BT gereksinimlerine ve dahili olarak sahip oldukları yapıya bağlıdır.

Bir İşletme Neden BT Yönetimi için Bir Yönetilen Hizmet Sağlayıcısı Kullanmalıdır?

Bir işletmenin bir “Yönetilen Hizmet Sağlayıcısı” seçmesinin ana nedenleri, öncelikle maliyet etkinliği ve işletme verimliliğine bağlıdır. Bir işletme kendi BT departmanını kurmak için yatırım yapacaksa, personel, donanım ve yazılımı işe almanın maliyeti çok yüksek olabilir.

Yönetilen hizmetler ile maliyetler bilinir ve bütçeye dahil edilmesi kolaydır. Bir işletme, yükseltmelerin, değişikliklerin ve bakımın maliyetli olabileceği BT endüstrisinde yaygın olan herhangi bir ek maliyete maruz kalmaz. Kullanıcılar gerektiğinde eklenebilir veya kaldırılabilir, bu da işletmelere maliyetlerde esneklik ve genişleme kolaylığı sağlar.

İş verimliliği açısından bakıldığında, BT hizmetlerini dışarıdan temin etmek, bir işletmenin teknik yönler hakkında endişelenmeden işlerine odaklanmasını sağlar. Siber güvenlik tarafında, bir MSP en yüksek düzeyde güvenlik yönetimi sağlayabilir. MSP’lerin kötü niyetli tehditleri tespit etmek ve bir şirketin sistemlerini çalışır durumda tutmak için sistemleri vardır.

Son olarak, Yönetilen Hizmet Sağlayıcıları, birçok işletme için kritik olan 24 saat teknik destek sunar.

Yönetilen Bulut Hizmetleri Nedir?

Yönetilen bulut hizmetleri yani Managed Cloud Services, bir kurumsal bulut kaynağının bir dış hizmet sağlayıcısına tamamen veya kısmen dış kaynak kullanımını ifade eder. Bulut hizmetleri yönetimi, geçiş, optimizasyon, sistem güvenliği ve bakımı içerebilir. Yönetilen bulut hizmetleri, iş hizmetleri, ağ, depolama, yedekleme, mobilite, iletişim ve işbirliği hizmetleri dahil olmak üzere buluttaki görevleri kapsar.

Yönetilen bulut hizmetleri, üç dağıtım modelini kapsar; genel, özel ve bulut. Yönetilen bulut hizmetleri, işletmelerin maliyeti optimize etmesine, üretkenliği ve performansı iyileştirmesine yardımcı olur.

İşletmeler İçin Yönetilen Hizmetler Neler Sağlar?

Maliyet optimizasyonu, bir dizi başka faktörle birlikte, kurumsal olarak yönetilen bir bulut hizmetleri stratejisini yönetir. Pepperdata tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ankete katılanların %64’ü, iş yükünü bulutta çalıştırmanın en büyük önceliği olarak maliyet yönetimini ve sınırlamayı belirtti.

1. Maliyet tasarrufu

Bulut yönetimi için dış kaynak kullanarak işletmenizin bulut yönetimi için dahili bir ekip kurmasına gerek kalmaz. BT sistemlerinde azaltılmış personel ve sermaye harcaması, maliyet tasarrufları sağlamanıza yardımcı olur.

2. Öngörülebilir aylık giderler

Yönetilen bulut hizmetleri, iş gereksinimlerinize en uygun hizmetleri ve fiyatlandırma modelini seçme esnekliği sağlar. Birçok hizmet sağlayıcı, işletmenizin ihtiyaçlarını karşılamak için katmanlı bir abonelik modeli sunarak aylık giderlerinizin tahmini aralıkta olmasını sağlar. Bu, işletmenizin bulut kaynaklarına olan ihtiyacı dış iş ortamına bağlı olarak dalgalanabilecek olsa bile tutarlı bir aylık faturanızın olmasını sağlayacaktır.

3. Kaynak ve performans optimizasyonu

Yönetilen bulut hizmet sağlayıcıları, işletmelerin iş yüklerine ve güvenlik özelliklerine en uygun hizmetleri belirlemesine yardımcı olabilir. İş ihtiyaçlarınız için en uygun maliyetli fiyatlandırma modellerini anlamanıza ve seçmenize yardımcı olabilir ve maliyetleri en aza indirirken performansı optimize etmek için hizmetleri nasıl yapılandıracağınız konusunda işletmenize rehberlik eder.

4. Entegrasyon desteği

Entegrasyon desteği, özellikle işletmeniz hibrit veya çoklu bulut ortamı oluşturmak istiyorsa, yönetilen bulut hizmetleri modelinin önemli avantajlarından biridir. Hibrit bulut, şirket içi, özel bulut ve üçüncü taraf genel bulutun bir kombinasyonunu ifade eder. Çoklu bulut, hibritin bir alt kümesi olarak kabul edilir ve genellikle farklı satıcılardan hizmet olarak birden çok kamu altyapısının  kullanılması anlamına gelir. Bu ortamlar daha karmaşık yapılandırmalar gerektirir ve yönetilen bulut hizmetleri, herhangi bir bulut kaynağını sisteminize sorunsuz bir şekilde bağlamanıza yardımcı olmak için sınıfının en iyisi entegrasyon desteğini almanızı sağlar.

5. Olağanüstü durum kurtarma desteği

Yönetilen bulut hizmetleri, tüm bulut hizmetleri ve uygulamaları genelinde verilerinizin güvende tutulmasına yardımcı olur. Bir felaket veya siber saldırı durumunda, yönetilen bulut hizmeti sağlayıcınız, hasarı en aza indirmenize ve minimum kesinti süresiyle tesis dışı yönetilen yedeklemelerden veri ve uygulamaları geri yüklemenize yardımcı olacaktır.

6. Yenilik ve çeviklik

Yönetilen bulut hizmet sağlayıcılarıyla, yüksek değerli temel çalışmalara odaklanabilir ve dış pazar ortamlarına yanıt verme becerinizi geliştirebilirsiniz. Daha hızlı inovasyon ve pazara sunma hızının stratejik iş avantajı, daha rekabetçi olmanıza yardımcı olur.

7. Uyumluluğu iyileştirme

Yönetilen bir bulut hizmetleri modelinde, düzenleyici uyumluluğun sağlanmasından ve veri gizliliği kurallarına uyulmasından bulut servis sağlayıcınız sorumludur. Bu, işletmenizin herhangi bir düzenlemeyi ihlal etmemesini ve çabalarınızı yüksek öncelikli alanlara odaklamanızı sağlar.

Yönetilen Bulut Hizmetleri Maliyet Verimliliğini Nasıl Destekler?

strongyonetilen hizmetler nelerdir isletmeler icin yonetilen hizmetler neler saglarstrong 1

Doğru bir bulut çözümü için maliyet-fayda analizi yapmak zordur, çünkü bulutun sayısallaştırılması zor olan maddi olmayan avantajları vardır. Yönetilen bulut hizmetlerinin maliyet verimliliğini değerlendirmek için modelden elde edilen hem maddi hem de maddi olmayan avantajların değerlendirilmesi gerekir.

1. Kullanılmayan kaynaklar ve bulut depolama kapasitesi için daha az harcama

Yönetilen bulut hizmetlerinde işletmelerin sadece kullanılan kaynaklar için ödeme yapması gerekir. Özelleştirilebilir planlarla, sadece işletmeniz için gereken kurulum maliyetini karşılayarak BT desteği için ödediğiniz tutarı optimize edebilirsiniz. İş gereksinimlerine göre sunucular veya depolama yetenekleri ekleme veya azaltma esnekliğine sahip olursunuz. İşletmeniz, talep arttığında yetersiz tedarik nedeniyle zarar görmez.

2. Azaltılmış BT kesinti maliyetleri

Sistemin kapalı kalma süresi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir ve işletmenizin sistemi hızlı bir şekilde geri yükleme yeteneği, kayıpları en aza indirmek için kritik öneme sahiptir. Yönetilen bulut hizmetleri, hangi sağlayıcının cezadan sorumlu olduğunu belirten hizmet düzeyi anlaşmaları ile yüksek kullanılabilirlik sağlar.

3. Sermaye harcaması olmadan sınıfının en iyisi kaynaklara erişim

En son teknolojilerle eğitilmiş sınıfının en iyisi hizmetlere ve en kaliteli kaynaklara erişim elde edersiniz. Bulutistan gibi yönetilen bulut hizmeti sağlayıcıları, size en yeni araçları ve teknolojileri sağlamak için yeteneklerini sürekli olarak günceller.

4. Uyumsuzluk nedeniyle azaltılmış risk maliyeti

Uyum sorumluluğu sağlayıcınıza ait olduğundan, uyumsuzluktan kaynaklanan risk ve ilgili maliyet azalır.

5. Yüksek değerli iş projelerinde kurum içi BT personelini yeniden tahsis edin

Dahili bir BT ekibi bulut ortamını yönetemediğinden, işletmeniz öncelikle insan kaynaklarından tasarruf sağlar. En son teknolojilerle ilgili eğitim kaynaklarının devam eden maliyeti de kaydedilir. Yüksek değerli iş projelerine ücretsiz kaynaklar tahsis edebilir, böylece daha fazla değer elde edebilirsiniz.

6. Hızlı olağanüstü durum kurtarma

Yönetilen bir bulut hizmeti, tesis dışı veri depolama yoluyla daha hızlı olağanüstü durum kurtarma ve iş sürekliliği sağlar. Böylece kesinti süresinden kaynaklanan kayıpları sınırlar.

Yönetilen Bulut Hizmetleri vs Yönetilen Hizmetler

Bulut hizmeti sağlayıcısı ile yönetilen BT hizmeti arasındaki temel fark, sunulan hizmetin kapsamındadır. Her iki hizmet de işletmenizin buluta geçmesini, tüm bilgilerinizi gerçek zamanlı olarak güncellemesini ve ekibinizle sorunsuz bir şekilde senkronize olmasını sağlar.

Bulut hizmeti sağlayıcıları veri ve süreçlerinizi buluta taşır ve sunucularınızın bakımını yapar. Böylece sizin tüm bu süreçler için uğraşmanıza gerek kalmaz.

Ancak, BT kaynaklarınızın bulutta olması, bulut hizmeti sağlayıcısının sahip olabileceğiniz herhangi bir BT sorununu yönetmenize yardımcı olacağı anlamına gelmez. Yönetilen bir hizmet sağlayıcı, donanımınızın, yazılım yamalarınızın, operasyon prosedürlerinizin ve güvenliğinizin bakımı gibi konularda BT gereksinimlerinizin tamamında işletmenize yardımcı olur.

Şirketiniz için neyin doğru olduğu teknik ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlıdır. Bulut hizmeti sağlayıcıları, yönetilen BT hizmetlerinden daha ucuzdur ve işletmenizin kendi şirket içi sisteminizde oluşturamayacağınız üst düzey bilgi işlem erişimine sahip olmanın harika bir yolu olabilir. Ancak, daha az sağlam bir BT hizmeti sunar. Yine de günlük BT operasyonlarınızı yönetmeniz gerekecek. Bu, birçok şirket için külfetli olabilir. Dahili bir BT ağı oluşturmak ve bir BT departmanını yönetmek, yönetilen bir hizmet sağlayıcıya dış kaynak sağlamaktan daha pahalı ve zaman alıcı olabilir. Her şey, BT süreçleriniz için istediğiniz kontrol düzeyine bağlıdır.

Bulut hizmeti sağlayıcıları ve yönetilen BT hizmet sağlayıcıları, işletmenizin daha verimli çalışması, ekibinizle sorunsuz bir şekilde iletişim kurması ve BT ihtiyaçlarınız için destek alması için yollar sunar.

Özetle diyebiliriz ki, bulut tarafından yönetilen hizmetler, işletmelerin maliyet tasarruflarını ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmasına, hatta iş dönüşümünü yönlendirmesine yardımcı olur. Bu noktada, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en hızlı büyüyen teknoloji firmalarının belirlendiği Deloitte Technology Fast 500 EMEA listesinde Bulutistan Türkiye’nin birinci, bölgenin ise 20. en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olarak, bulut ortamını etkin bir şekilde yönetmeniz için dahili yeteneklerinizi artırmanıza olanak tanır ve bulut uzmanlarımız, inovasyonu ve iş dönüşümünü yönlendirmenize yardımcı olur.

Yönetilen Hizmetler teklifimiz, aynı zamanda son derece uyumlu ve inanılmaz derecede güvenli olan tamamen yedekli sistemler sağlar ve performansınızın birinci sınıf olmasını garanti eder.

Arda Editör

Yazar, 10 yılı aşkın süredir editör ve içerik yazarı olarak çalışmaktadır.

Cevap Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir