7 madde ile Scrum Framework (Scrum Çatısı) hakkında her şey - Haberler - indir.com

7 madde ile Scrum Framework (Scrum Çatısı) hakkında her şey

Tahmini Okuma Süresi : 4 ' 10 ''   Yayınlanma Zamanı : 2019-08-10 15:03:01
Editör : Hakan Göçmez
Kategori : Donanım

Scrum ile ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa ya da Scrum’un ne olduğunu ilk defa öğrenecekseniz 7 madde ile Scrum Framework (Scrum Çatısı) hakkında her şey rehberimize göz atabilirsiniz.

Başlangıç aşamasında yazılım geliştirme konusunda kullanılan Scrum Çatısı, yapılan geliştirmeler ile birlikte artık her alanda kullanılabilir. Geliştirme noktasında her türlü projede destek verecek bir yapıda olan Scrum, bu nedenle de esnek bir yapıya sahip.

1. Scrum

“İnsanların mümkün olan en yüksek değere sahip ürünleri üretken ve yaratıcı bir şekilde geliştirirken, karmaşık ve adaptasyona açık sorunları ele alabildikleri bir çerçeve” olarak tanımlanan Scrum, belirli kurallara, rollere ve etkinliklere sahiptir. Bu bakımdan önceden belirlenen tüm kurallara ve kriterlere uyum sağlanması zorunludur. Basit olmasına karşın uygulamada iyi bir deneyim ve teknik bilgi gerektiren Scrum, bu nedenle çoğu kişi tarafından uzak durulan bir seviyede görülüyor.

2. Scrum Teorisi

Scrum ile çalışmada belirli bir sistemin takip edilmesi gerekir ve çatı dahilinde her zaman adım adım bir liste üzerinde çalışma yapılır. Bu kapsamda ise deneycilik Scrum için oldukça önemli bir bölümdür.

3. Scrum Değerleri

Şeffaflık, gözlem ve adaptasyon üzerine kurulan Scrum, aynı zamanda değerlere sahiptir. Scrum değerleri; taahhüt, cesaret, odak, açıklık ve saygıdır. Bu nedenle de tüm kriterler ve değerler bir bütün olarak kullanılarak Scrum uygulaması yapılabilir.

4. Scrum Takımı

Scrum Takımı olarak kullanılan Scrum Master, iki takımdan oluşmaktadır. Bu takımlar ise Scrum Ürün Sahibi, Scrum Geliştirme Takımı’dır. Bu takımların uygulamadaki durumu ise şöyledir;

  • Scrum Ürün Sahibi: CEO olarak kabul edilir. Ürünün sahibidir ve aynı zamanda ürünü genel olarak hedefini belirleyerek planlamasını gerçekleştirir.
  • Scrum Geliştirme Takımı: Geliştirme takımında işlerin geliştirilmesi ve Scrum dahilinde adım adım işlenmesi adına görevlendirilen kişiler yer alır. Takımda en az 3 kişi yer alacağı gibi en fazla 9 kişi olmaktadır. Bu takım üyeleri arasında herhangi bir alt takım olamayacağı gibi her kişi geliştirici olarak kabul edilir ve Scrum değerlerine sadık bir şekilde çalışmalarını sürdürür.

5. Scrum Etkinlikleri

Scrum’da zorunluluklar çok fazladır ve bunlardan birisi de Sprint’tir. Kendi içerisinde 4 farklı etkinlikten oluşturulan Sprint, aynı zamanda Scrum için en önemli kavramlardan birisidir. Sprint, Sprint Planlama Etkinliği ile başlamaktadır. Ne ve nasıl olarak iki farklı soruya yanıtın arandığı etkinlikte bu kapsam dahilinde de planlama yapılır. Sprint sonrasında ise Sprint Değerlendirme etkinliğine geçilir. Burada da geliştirme takımı çalışmaları takip edilerek incelenir.

Sprint Değerlendirme etkinliği sonrasında ise Sprint Retrospektif etkinliği yapılır. Burada sadece Scrum takımı yer alabilir. Hedef ise insanlar, ilişkiler, süreçler ve araçlar üzerinden inceleme, denetleme ve gözlemdir.

6. Scrum Eserleri

3 farklı Scrum eseri vardır. Bunlar ise şöyledir; Ürün İş Listesi (Product Backlog), Sprint İş Listesi (Sprint Backlog), Artım/Ürün Parçası (Increment).

  • Ürün İş Listesi: Ürünle ilgili ne varsa her şey burada listelenir. Şeffaflık dahilinde ise herkes bu listeyi görebilir. Sprint Planlama Etkinliği’nde bu liste incelemesi de yapılır.
  • Sprint İş Listesi: Yönetimi geliştirme takımındadır. Ürün parçasının yapılabilmesi için gerekli daha detaylı ve öngörülmüş bir plan olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Ürün Parçası/artım: Scrum Eseri, Sprint’in doğal sonucudur. Üretilmiş olan tüm ürün parçacıkları ve son sprint sonunda üretilen ürün parçacığının toplamıdır.

7. Bitti Tanımı (Definition of Done)

Scrum’da bitti tanımı her çalışma için ayrı olarak belirlenir ve Scrum’da bitti için tek, ortak bir tanım bulunmamaktadır. Bu nedenle her takım için bitti tanımı farklıdır ve bitti denildiğinde önceden belirlenen tanıma göre çalışanlar farklı bir durum anlar. Fakat genel olarak çalışmadaki ortak hedef Bitti olarak tanımlanır ve geliştirilerek, yükseltilebilir durumdadır.
İlgili uygulamalar

PAYLAŞ