Bitlo

Binance’nin, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan ceza aldığı açıklandı. Dün akşam saatlerin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto para çalışmaları ile ilgili olarak “Yasa hazır yakında gecikmeden Meclis’e göndereceğiz” şeklinde konuşmuştu. HaberTürk’te yer alan haberlere göre BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan yükümlülük denetimleri sonucunda tespit edilen ihlaller ile ilgili olan en üst limit olan 8 milyon lira olarak idari para cezası kesildi Verilen söz konusu bu karar, alan alan hakkında kesilen “ilk cezai müeyyide -işlenen bir suçun karşılığında ceza olarak yaptırılan şey-)” olma özelliğine sahiptir. 

Binance için kesilen ceza gündemde

18 10

Hatırlamak gerekirse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” geçtiğimiz aylar içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşti. Yönetmelik kapsamında, açık bir şekilde “Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz” şeklinde belirtildi. Bu durum ciddi bir sürpriz olarak değerlendirildi. Hatta bazılarının ise olumsuz eleştirilerine maruz kaldı. Tam olarak ise 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlükte yerini alan yönetmelikteki önemli maddeler şu şekilde belirtildi;

– MADDE 1 –  Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

– MADDE 2 –  Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

– MADDE 3 –  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder. -Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

– MADDE 4 –  Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez. -Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür. 

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.