Captcha'ların az bilinen yönleri


       Captcha kelimesi ise Luis von Ahn, Manuel Blum, Nicholas Hopper ve John Langford tarafından 2000 yılında konmuştur. Açılımı ise Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart'tır. Captcha websitelerini botlara karşı koruyan bir programdır. Bunu insanların çözebileceği ama bilgisayar programlarının çözemeyeceği testlerle yapar.

       Web sitelerinde insan olduğunuzu kanıtlamak için çözdüğünüz resim seçme ya da kelime yazma gibi testler sayesinde aslında bilmeden insalığa hizmet etmiş oldunuz. Bu sayede birçok metin, gelecek nesillerin faydalanması için dijital ortama aktarıldı; yapay zeka daha akıllı bir hale geldi. Google 2012'de işin içine Google Sokak Görünümü'nden fotoğraflar da eklemeye başladı. Böylece kullanıcılar, sokakları, caddeleri, evleri, trafik levhalarını ve birçok nesneyi işaretlemeye ya da çözmeye başladılar. 2014'te ise sistem, tamamen yapay zekayı eğitmekten ibaret hale geldi. Bu sayede yapay zeka gelişimi oldukça hızlandı ve yapay zekaya daha kısa zamanda daha fazla veri işlenebilir hale geldi. Ayrıca sistem sayesinde çözülen aynı Captcha testlerinin birden fazla kullanıcıya gösterilmesiyle doğrulukları kesinleştirildi.

       Google'ın yapay zeka eğitimini kullanmak için birçok nedeni var: Daha iyi resim aramaları, daha doğru Google Maps arama sonuçları ve Google Fotoğraflar'daki fotoğrafların daha isabetli tanımlanması gibi. Sokak işaretlerini tanımlayarak aslında otonom araçların kaza yapmadan ilerlemesine de küçük bir katkıda bulunuyorsunuz. Captcha, Google'ın makine öğrenimi alanında diğer internet devleriyle yarışması için büyük öneme sahip. Sistemin veri incelemedeki isabeti, Google'ın şu anki ve gelecekteki ürünleri için rakipleri önünde avantajlar sağlayacak.