44 Ciltlik İslam Ansiklopedisi İnternet'te Yayınlandı


Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından 2000 uzmanın 30 yıllık çalışmaları sonucunda tamamlanan 44 ciltlik İslam Ansiklopedisi dijital ortama taşınarak internet kullanıcılarına sunuldu.

Türkiye başta olmak üzere tüm dünyadaki bilim adamları içinde faydalı olabilecek bir kaynak olan İslam Ansiklopedisi, 1983 yılında başlayan ve yurt dışından da çok sayıda uzmanın yer aldığı uzun soluklu bir proje niteliği taşımaktadır. 

Basılı olarak ilk cildi 1998 yılında yayımlanan İslam Ansiklopedisi'nde İslam ülkelerinin tarihi, coğrafyası ve İslami ilimleri kapsayan maddelerin listesi bulunmakla beraber İslami konular ile ilgili kurullar tarafından yaklaşık olarak 500 temel eserden veriler taranarak oluşturulan bu listede farklı ilim dallarından eklenen bölümler de dahil olmak üzere toplam 16 bin 855 madde bulunmaktadır.

İslami ilimler ile İslam kültürü ve medeniyetlerine ilişkin kavramları bulabileceğiniz eserde ayrıca önemli tarihi olayları, dini ve sosyal hayatta etkili olan akımları, tarihi, ilim ve kültürel konuları ve diğer dinler ile ilgili bilgileri de bulabilirsiniz. İlim ve sanat çevrelerinden İslam devletleri yöneticilerine ve müslüman olmayan ancak İslam dini, kültürü ve medeniyeti ile ilgilenen pek çok kişinin de fikirleri ansiklopedi içerisindeki maddelerde yer almaktadır.

Farklı bir arayüz ile internet okuyucularının kolaylıkla erişebilecekleri İslam Ansiklopedisi'ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.